STARTSIDA       TJÄNSTER       OM MIG       KONTAKT

Om mig


Jag heter Blanka Kůšová Westman och är av Kammarkollegiet auktoriserad translator från svenska till tjeckiska.

Jag kommer ursprungligen från Prag. Jag har studerat främmande språk på ett eller annat sätt så länge jag kan minnas. Jag gick i en grundskola med utökad språkundervisning och fortsatte med språkstudier genom hela gymnasietiden och ända upp på universitetsnivå. I Prag tog jag år 1989 magisterexamen vid Karlsuniversitetet i modern filologi med engelska och ungerska som huvudspråk.

Idag håller jag kontakten med mitt modersmål så mycket som möjligt genom regelbundna besök i hemlandet och mycket läsning av både tidningar och skön- och facklitteratur. Tjeckiska är ett av språken som vi gärna använder i hemmet.

Jag kom till Sverige i november 1991 och ägnade det första året till att lära mig svenska, vilket inte var alltför svårt, eftersom min man är svensk och därmed hela min omgivning. Därefter skaffade jag mig tolkutbildning genom ABF och 1995 fullgjorde jag Kammarkollegiets prov för att bli auktoriserad translator. 1996 etablerade jag en enskild firma för översättar- och tolkverksamhet och har sedan dess arbetat som översättare och tolk. Jag är sedan 1996 medlem i Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT).

Översättarverksamhet är dock inte det enda jag sysslar med utan jag arbetar även som gymnasielärare i svenska och engelska.