STARTSIDA       TJÄNSTER       OM MIG       KONTAKT

Tjänster


Översättningar


Eftersom jag är auktoriserad translator från svenska till tjeckiska tar jag emot uppdrag av officiell karaktär där auktorisation krävs, som till exempel översättning av intyg, betyg, domstolsbeslut, läkarintyg och dylikt.

Jag översätter dock även andra typer av texter där auktorisation inte krävs, som manualer, blanketter, informationsbroschyrer, artiklar och liknande. Jag tar också gärna emot uppdrag av skönlitterär karaktär.

Texter utan krav på auktorisation översätter jag även från tjeckiska till svenska och från slovakiska till svenska. I dessa fall ingår en korrekturläsning av personer med svenska som modersmål i priset.

Översättningsområden: socialförsäkringar, juridik, reklam, ekonomi, intyg/betyg, manualer, utbildningsmaterial, kultur, turism m.m.

Jag specialiserar mig främst på adoptionshandlingar.

Leveranstider

Standardleveranstiden är fem arbetsdagar för uppdrag under 5000 ord. För kortare tid tillkommer expresstillägg. Längre uppdrag levereras enligt överenskommelse.

Tolkningar

I mån av tid tar jag emot tolkningar mellan tjeckiska/slovakiska och svenska, främst i Kalmar län, eller telefontolkningar från hela landet.

Priser

Priset för en översättning eller en tolkning beror på texttyp och tolksituation och även på leveranstiden. Speciella texttyper kräver större arbetsinsats eftersom tillfredställande ordböcker mellan svenska och tjeckiska saknas. Priset sätts därför alltid efter en överenskommelse med kunden. Kontakta mig för en prisuppgift.